dinsdag 13 februari 2018

Provinsje Fryslân: 175.000 euro voor natuurinrichting Séfonsterpolder

175.000 euro voor natuurinrichting Séfonsterpolder

De provincie trekt 175.000 euro uit om van de Séfonsterpolder in Gaasterland een natuur- en recreatiegebed te maken. De polder is 25 hectare groot en ligt aan de oostkant van het Rysterbosk, by Rijs. Het nieuwe natuurgebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Eerder bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Na de zomer gaat het werk los.

Lees verder

Provincies willen grote projecten in Waddengebied

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het Meerjarenprogramma (MJP) Investeringskader vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en meerjarige projecten en programma's te realiseren in het Waddengebied. Hiervoor is eerder het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld.

Lees verder

Windmolens in Fryslân kunnen energiedoelstelling aan

De bestaande windmolens kunnen in 2020 samen met nieuwe windmolens 530,5 MegaWatt (MW) aan energie opwekken. Dat blijkt uit een onderzoek naar de levensduur van de windmolens in Fryslân. De afspraak met het Rijk is dat Fryslân het planologisch mogelijk maakt dat 530,5 MW geplaatst kan worden.

Lees verder

Sterker platteland met bijdrage voor vernieuwing

Er komt een regeling voor vernieuwingen in de landbouw. De provincie trekt er € 900.000 voor uit. De regeling is voor boeren die investeren in methoden die ook goed zijn voor bijvoorbeeld weidevogels of de uitstoot van fosfaat beperken. Doel is om boerenbedrijven sterk te maken voor de toekomst en tegelijkertijd natuur en milieu te beschermen.

Lees verder

Eerste slimme kruising ligt in Fryslân

Fryslân heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Húns en Leons, staan digitale verkeersborden. De borden passen zich automatisch aan. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent – met 100 kilometer per uur – doorrijden.

Lees verder

App Broemm maakt Friese verkeer veiliger

Bewuster Rijden Op Een Mobiele Meter; Broemm! Zo heet de app die Fryslân een stuk veiliger gaat maken. Met de app kun je jezelf en je vrienden uitdagen om veiliger te rijden. De app kwam vanmiddag als winnaar uit de bus van een driedaagse Hackaton op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Lees verder

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership bij het University College van RUG/Campus Fryslân, roept de provincie Fryslân een studiefonds in het leven. Friese scholieren die zich aanmelden voor deze universitaire bachelor kunnen drie jaar lang een tegemoetkoming in het collegegeld krijgen.

Lees verder