zaterdag 10 maart 2018

Leeuwarder Courant: Commentaar: Schepje er bovenop

Commentaar: Schepje er bovenop

In de top van het bedrijfsleven, in sportbesturen, in gemeenteraden. Er zijn maar weinig sectoren die ontsnappen aan het beeld dat vrouwen nog altijd een forse achterstand hebben als het om beleidsbepalende functies gaat. Internationale Vrouwendag leverde deze week de gebruikelijke cijferreeksen op waarin de helft van de mensheid in het rood staat en de andere helft in het groen.

Lees verder

O, o Den Haag: De kraaiende haan blijkt roversgoed

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: Friese verkiezingsposters boeken succes. Goede ontwerpen blijken roversgoed.

Lees verder

Sipke Jan Bousema: ,,Friesland voor altijd in mijn dna''

Hij is geboren in Friesland, maar wist niet hoe snel hij de provincie moest verlaten op z'n zestiende. Dat had meer met zijn ambities en vragen over zijn geaardheid te maken dan met de provincie zelf. Toch zit Friesland voor altijd in zijn dna, zegt Sipke Jan Bousema. Zondag is de eerste editie van het comedy concert dat hij bedacht en produceert voor onderzoek naar Alzheimer.

Lees verder

100 jaar geleden: Lekkages in hulpwoningen

Bij adres vragen H. de Jong en 14 andere onderteekenaren, allen bewoners van de hulpwoningen aan de Poppestraat en den Poppeweg, schadevergoedingen wegens den h.i. slechten bouw der woningen.

Lees verder

Een gloed vol verwachting over het platteland

Waar vorige week de schaatsers nog over bevroren sloten scheerden, barst op het platteland nu de lente in alle hevigheid los. In Easterein staan paardenboer Hindrik en schapenhouder Douwe op scherp. Ze draven naar de stal en hollen naar het hok om al het pasgeboren grut op te vangen.

Lees verder

Eerste bomen eetbos Hantum geplant

Diep wegzakkend in de modder zijn inwoners van Hantum zaterdagochtend begonnen met de aanleg van een eetbos aan de rand van het dorp.

Lees verder

Inspectie: onderzoek naar bestuur Nordwin College

De Onderwijsinspectie start op korte termijn een onderzoek naar de gang van zaken bij het Nordwin College. Het geruzie in de top doet de school geen goed.

Lees verder

Analyse: Hoe verder met de Blokhuispoort?

Een zeer uitdagend project, zo noemt BOEi de verbouwing van de Blokhuispoort. De ontwikkelaar is niet de eerste die zich vertilt aan zo'n complexe klus.

Lees verder