dinsdag 15 mei 2018

Friesch Dagblad: Liander zet slot op zonneparken in deel Fryslân

Liander zet slot op zonneparken in deel Fryslân
PIETER ATSMA
Lees verder

Bouwput Burgum een 'goudmijntje' voor autoschadebedrijven
Burgum - Voor Autoschade Friesland in Burgum is het marktplein ,,in goudmyntsje", zegt Hette de Vries. Hij heeft in zijn bedrijf elke week wel een gevalletje van blikschade uit Burgum te pakken, dikwijls opgelopen op het parkeerterrein op de Markt. Daar zijn onder meer de lage paaltjes een probleem, die onder het zicht van de spiegel blijven. ,,Dat smyt skea oan bumpers en sydkanten op. Yn in dei as trije ha wy dat ferholpen", belooft De Vries.
Lees verder

Geen stil asfalt op de N361
Oentsjerk - Op de Westerdijk (N361) in Ryptsjerk en Oentsjerk worden geen stroken geluidsarm asfalt aangebracht. Het aanbrengen van het asfalt is formeel weliswaar nodig, maar die noodzaak gaat op termijn vervallen omdat de weg door de Trynwâlden sinds de ingebruikname van de Sintrale As tussen Dokkum en Nijega veel minder intensief wordt bereden. De provincie heeft daarom besloten de geluidsmaatregelen niet door te voeren.
Lees verder

Examen Fries doen wordt populairder
Leeuwarden - Het aantal scholieren dat eindexamen doet in het vak Fries is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Waar in 2009 nog 46 examens voor het vak Fries werden besteld, waren dat er dit jaar 150, veertig meer ten opzichte van vorig jaar.
Lees verder

Wolf lijkt ook toe te slaan in De Knipe
De Knipe - Fryslân lijkt wolventerritorium te worden. Afgelopen weekeinde werden in De Knipe vier schapen gedood en volgens stichting Wolven in Nederland is de dader waarschijnlijk een wolf. Volgens Maurice La Haye, woordvoerder van de stichting, moet Fryslân maar wennen aan de wolf. ,,De wolf is er, blijft er en gaat niet meer weg."
Lees verder

Minder banen weg bij provincie dan verwacht
Leeuwarden | Op het provinciehuis verdwijnen de komende jaren minder banen dan eerder de bedoeling was. De ambtelijke organisatie van de provincie krimpt de komende anderhalf jaar met 110 voltijdsbanen, in plaats van de tweehonderd die eerder werden aangekondigd. Er vallen geen gedwongen ontslagen.
Lees verder

Winkels in Dantumadiel blijven op zondag dicht
Damwâld | De komende raadsperiode blijven winkels in Dantumadiel dicht. Dat blijkt uit het bestuursakkoord van de drie coalitiepartijen Gemeentebelangen Dantumadiel (GBD) Sociaal Links en de ChristenUnie (CU).
Lees verder