dinsdag 1 mei 2018

Gemeente Dantumadiel: Dantumadiel gunt Dijkstra Draisma opdracht voor Campus Damwâld

Dantumadiel gunt Dijkstra Draisma opdracht voor Campus Damwâld

Donderdag 26 april 2018 is door de gemeente Dantumadiel aan bouwbedrijf Dijkstra Draisma de voorlopige opdracht gegund voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe school, een nieuwe sporthal en de herinrichting van de Badhúswei in Damwâld. Het nieuwe gebouw wordt in juni 2020 opgeleverd. 

Lees verder

Leerlingenvervoer DDFK-gemeenten gemoderniseerd

Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van het vervoerssysteem Jobinder, hebben de DDFK-gemeenten de uitvoering van het leerlingenvervoer aangepast. Hierbij is gekeken naar zaken die belemmerend voor de inwoners kunnen werken bij de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Lees verder

Gemeentehuizen en afvalinzameling rondom Hemelvaarstdag

Op donderdag 10 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei zijn alle DDFK gemeentehuizen gesloten. Op zaterdag 12 mei 2018 wordt het afval ingezameld, in plaats van donderdag 10 mei. Dit is aangegeven op de afvalkalender. De Milieustraten in alle DDFK-gemeenten zijn op Hemelvaartsdag gesloten.

Lees verder