dinsdag 15 mei 2018

Provinsje Fryslân: Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.

Lees verder

Varende expositie 11Fountains ontvangt 10.000ste bezoeker

Een mijlpaal voor de 11Fountains. Op zondag 6 mei in Sloten ontving de varende expositie 11Fountains de 10.000ste bezoeker aan boord van de Tromp.

Lees verder

Nieuwe natuur in beekdal Alddjip

Er komt 37 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland in het beekdal van het Alddjip (het Koningsdiep). De provincie Fryslân stelt hiervoor € 378.000 beschikbaar. Doel is om de verdroging van het gebied tegen te gaan en om natuur te ontwikkelen in het oostelijk deel van de Hemrikkerscharren en een klein gebied bij Heidehuizen.

Lees verder

Neem een kijkje op de bouw in Lemmer

Samen met aannemer Van Gelder werkt de provincie Fryslân aan de weg (de N359) door Lemmer. Wat gebeurt daar precies? En waarom gebeurt dat? De provincie Fryslân is de opdrachtgever, maar wat doet een provincie eigenlijk? En wat doet een aannemer? Van Gelder en de provincie Fryslân zetten op zaterdag 2 juni de bouwhekken open voor het publiek om al deze vragen te beantwoorden. Stap op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat je langs de locaties rijden. 

Lees verder

Wolf duikt op bij Boijl

Er loopt een wolf in Fryslân. Half april zijn er bij Boijl twee schapen gedood. Uit DNA-materiaal dat toen bij de gedode schapen is afgenomen, blijkt nu dat het inderdaad om een wolf gaat. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er een wolf in Fryslân is gesignaleerd.

Lees verder

Fryslân kiest voor verandering in personeelsinzet

Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslân werken met minder personeel. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Om dit alles op een goede manier te laten verlopen is het Strategisch Personeelsplan (SPP) vastgesteld.

Lees verder

Fryslân verder met aanpak veenweidegebied

Een investering vanuit de regio van 25 miljoen euro in het veenweidegebied voor de periode 2020-2030. Daar zetten de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op in om doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te realiseren. De regiobijdrage bestaat mede uit een jaarlijkse bijdrage van de provincie Fryslân van 1,25 miljoen euro.

Lees verder