maandag 14 mei 2018

Waarpraatsje: kreas maitiidswaar

Waarpraatsje: kreas maitiidswaar
DE JOUWER – Nei in lytse tebekset is it dochs wer kreas maitiidswaar wurden. Ek foar sneon sjocht it der goed út. Yn 'e nacht fan freed op sneon is
Lees verder

Gedicht: Oppasbeppe
Oppasbeppe Sa jong binn' se al net mear at se al bern krije. De karriêre giet earst foar, oars kin it faaks noch net lije. At mem wer oan 't
Lees verder

'Frede en wolfeart' foar Noard-Korea sûnder kearnwapens
Noard-Korea stiet in takomst fol frede en wolfeart te wachtsjen as it lân syn nukleêr program opjout, hat de Amerikaanske minister fan Bûtenlânske Saken Pompeo sein. "As Noard-Korea gau aksje
Lees verder

HEMA hellet geotrijehoeken út de hannel
De HEMA hellet in partij geotrijehoeken út de hannel dêr't ferkearde streekjes op stean. Tusken de tsientallen oan de bûtenkant stean alve streekjes ynstee fan njoggen. Eineksamenlearlingen...
Lees verder

Súdwest-Fryslân ferduorsumet eigen fêstgoed
Súdwest-Fryslân lûkt 176.525 euro út foar it ferduorsumjen fan njoggentjin gemeentlike gebouwen. Sa kinne trije húskepotten gasleas makke wurde troch ynstallaasje fan in waarmtepompboiler. Op de...
Lees verder

BinckBank Tour – Oftelle nei 12 augustus
De BinckBank Tour giet fan 12 oant 19 augustus troch Nederlân en België mei oan de start opnij de bêste hurdfytsers fan de wrâld. Fan 'e maitiid is al bekend
Lees verder

Museum Warten fiert de Alde Feanen
Nasjonaal Park de Alde Feanen is dit jier de haadlokaasje fan it lanlik natuerfestival Fête de la Nature. As ien fan de gasthearen fan it nasjonaal park sil Museum Warten
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Roman fan in hielmaster' (15)
Breugeman en freonen fêstje net Johannes de Doper en syn learlingen binne oan it fêstjen en de prysters fan de synagoge lyksa, mar myn freonen en ik ite en drinke
Lees verder