dinsdag 19 juni 2018

Flogge mei Emiel fan de Hûnekop, meunstereftich en geweldich!

Flogge mei Emiel fan de Hûnekop, meunstereftich en geweldich!
Lees verder

Plom foar twa bedriuwen om brûken Frysk
De Ried fan de Fryske Beweging hat ferline wike oan twa bedriuwen in plom jûn foar it ûnderskiedend brûken fan de Fryske taal. It is te rêden om Noordenbos Leanbedriuw
Lees verder

Begryp foar Ruslân
It kin nut hawwe om de tsjinstanner te begripen Yn 2014 besette Ruslân mei de Krim in part fan de Oekraïne 1). Dat wurdt troch it Westen as in died
Lees verder

Waarpraatsje: tuskenbeiden-waar
DE JOUWER – It waar fan de lêste dagen sit wat tusken simmerwaar en echt min waar yn. Mei oare wurden; it hâldt net oer, mar tiisdei is it wol
Lees verder

Aant Mulder: Nachtlûden
Kollum Nachtlûden hawwe wy net folle lêst fan. Wy wenje yn in stille strjitte. It hâldt op mei fan en ta in auto en inkeldris in túnfeest as it hiel
Lees verder

Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners
Amtners yn tsjinst fan 'e Belgyske sintrale oerheid moatte twatalich wêze. Hja moatte it Nederlânsk en Frânsk beide op in heech nivo behearskje. Dat wie al lang de regel, mar
Lees verder

Tsjûgen: slachtoffers oanriding Pinkpop sieten op ûnferljochte dyk
De slachtoffers fan de oanriding fan moandeitemoarn by it Pinkpopterrein seiten yn in kring op in ûnferljochte dyk. Dat sizze twa eachtsjûgen dy't de groep festivalgongers sitten sjoen ha. By
Lees verder

'Oaze Oranjewâld' – aktiviteiten natuer en fokus
Rûnliedings fan Steatsboskbehear troch it Museumpark Steatsboskbehear fersoarget yn de útstallingsperioade fan Oaze Oranjewâld in oantal rûnliedings. In deskundige gids fertelt wat der bloeit en...
Lees verder