donderdag 7 juni 2018

Gemeente Weststellingwerf: Burgemeester hijst eerste vlag 'Wolvega 800 jaar' in top

Burgemeester hijst eerste vlag 'Wolvega 800 jaar' in top

Wolvega bestaat dit jaar 800 jaar. De oudste bron waarin het dorp wordt genoemd, stamt uit 1218. Burgemeester André van de Nadort nam woensdagochtend de eerste vlag in ontvangst van de organisatie die festiviteiten organiseert rond dit jubileum.

Lees verder

Weststellingwerf krijgt als eerste Friese gemeente het landelijke keurmerk Meldcode

De gemeente vindt het belangrijk om signalen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld in een vroeg stadium te signaleren. Daarvoor wordt een meldcode gebruikt dat houvast biedt bij het zetten van de juiste stappen om het geweld te stoppen. Weststellingwerf kreeg vandaag, als eerste Friese gemeente, het keurmerk Meldcode uitgereikt door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Lees verder

Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Weststellingwerf was één van de vijf onderzochte gemeenten waar ervaringsdeskundigen op pad gingen om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Lees verder