vrijdag 8 juni 2018

Leeuwarder Courant: HJSC viert feest, ook bij verlies

HJSC viert feest, ook bij verlies

HJSC staat in de finale van de nacompetitie om promotie naar de vierde klasse, tegen alle verwachtingen in. Zaterdag wacht het duel met Kootstertille.

Lees verder

Chefkok Jan Smink strikt Terpstra voor keukenrol

Chefkok Jan Smink, bekend van de mondiale kookstrijd Bocuse d'Or, heeft Leeuwarder Mark Terpstra als keukenchef toegevoegd aan de équipe voor zijn nog te openen restaurant in Wolvega.

Lees verder

Zomers warm: vliegende start voor buitenbaden

Buitenbaden beleven een kickstart nu de zomerse lente maar door dendert. Zodra de schoolbel klinkt racen schoolkinderen met de zwemtas achterop naar de duikplank. ,,Skoallen hâlde hjir de gymnastykles.''

Lees verder

Feitenonderzoek moet uitwijzen hoe deal Siton-garages mislukte

De omstreden overdracht van autobedrijf Siton aan branchegenoot Haaima blijft nog wel even voer voor juristen. De kortgedingrechter verwijst de zaak door naar een bodemprocedure.

Lees verder

De Fryske Marren eist 2 ton van Heerenveen

De Fryske Marren eist via de Raad van State 200.000 euro van buurgemeente Heerenveen.

Lees verder

Cultuur leeft in Stynsgea met Werom hjit Willem Bartel ,,van der Kooi''

Het hoogtepunt van Kultureel Haaddoarp Stynsgea. Dat is Werom hjit Willem Bartel ,,van der Kooi'', het toneelstuk over het leven van de kunstschilder.

Lees verder

In memoriam: Rinze IJntema, stadspromotor van Leeuwarden

Drie weken voor zijn overlijden maakte Rinze IJntema nog een kunstwerk. Er was al het vermoeden dat hij ernstig ziek was en Tine, zijn vrouw, had hem gevraagd een aandenken te maken voor als hij er niet meer was. Rinze ging er meteen mee aan de slag. De driehoek, die onder meer het veilige huis van Rinze en Tine symboliseert, was in twee dagen klaar.

Lees verder

Recensie: Swier sosjaal drama mei lichte aksinten (★★★★)

Tradisjonele iepenloftspullen oer de grutte sosjale tsjinstellingen dy't Fryslân yn de njoggentjinde iuw pleagen, liken de lêste jierren wat op har retoer. Dochs hawwe skriuwer Hein Westerhof en regisseur Tineke Broers it oandoard en pak by it hûndertjierrich jubileum fan Nij Begjin út mei in iepenloftspul oer de roofmoard op Wytze en Styntsje Hiddema út 1867 yn it eigen doarp.

Lees verder