donderdag 7 juni 2018

Opening natuurgebied Wolvega en nieuw ‘Roodbaardpad’

Opening natuurgebied Wolvega en nieuw 'Roodbaardpad'
Genieten van een prachtig gebied Vanaf de volkstuinen bij Wolvega ligt nu een prachtig rolstoelvriendelijk wandelpad waar de inwoners van Wolvega en omgeving van kunnen genieten. Het pad komt langs het opgeknapte Roodbaardpark De Nieuwe Aanleg en de nieuwe uitkijkheuvel. Vanaf dat punt is er een...
Lees verder

Landbouw en natuurbeheer, kansen en bedreigingen in tijden van klimaatverandering
De energietransitie naar zon en wind (vooral op zee) vinden we nu vanzelfsprekend. Wat zijn de opties voor een klimaatneutrale landbouw en voedselvoorziening? Hoe ziet die transitie eruit? Waar liggen de kansen? Welke rol kan It Fryske Gea hierin spelen? De lezing gaf voldoende stof voor vragen en...
Lees verder

Natuur- en landbouworganisaties doen uniek natuuraanbod
"Yn it ramt fan Right to Challenge daagje de organisaasjes ús út," zegt gedeputeerde Johannes Kramer. "It is in moai oanbod, dat wy graach tegearre fierder útwurkje wolle en trochrekkenje." Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, namens alle partijen: "Wy dogge de provinsje in unyk oanbod. Mei...
Lees verder

Nieuw vaarwater Suderburds Wiid geopend
Gedeputeerde Johannes Kramer: "Der leit no san 25 bunder oan nij wetter tusken de Pikmar en de Sitebuorster ie. De skûtsjes en oare wettersporters ha no folle mear romte op it wetter; romte om fan it wetter te genietsjen, mar ek fan de bysûndere natuer op de Suderburd." Lang gekoesterde wens Een...
Lees verder

Van terp naar wad en gewas
De route De tocht begint 's ochtends om 09.45 uur op Het Bildt in Vrouwbuurstermolen (op het terrein van De Kultuurfabriek aan de Leijsterhegedyk 27B). De route gaat vervolgens naar de terp van Hegebeintum, met een excursie, koffie/thee en oranjekoek. De route gaat dan naar de Waddenkust, met...
Lees verder