dinsdag 5 juni 2018

Provinsje Fryslân: Twee Makkumer bedrijven Hofleverancier

Twee Makkumer bedrijven Hofleverancier

De Makkumer bedrijven Hoeksema Kapper en Rinia Fietsen zijn beide door Koning Willem-Alexander benoemd tot Hofleverancier. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakte dit zondagmiddag bekend bij de jubileumviering van de bedrijven, die beide 125 jaar bestaan.

Lees verder

Ruim vijf procent meer reizigers openbaar vervoer

Bijna zestien miljoen reizigers hebben vorig jaar in Fryslân gebruik gemaakt van de regionale trein of bus. Dat is ruim vijf procent meer dan in 2016. Er vielen minder treinen uit dan een jaar eerder. Ook reden ze vaker op tijd. Bij het busvervoer zijn er in 2017 echter meer ritten uitgevallen dan in 2016.

Lees verder

Natuur- en landbouworganisaties doen uniek natuuraanbod

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland, LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie doen provincie Fryslân het aanbod de Friese natuuropgave op zich te nemen. Deze natuur- en landbouw organisaties verwachten meer nieuwe natuur te kunnen aanleggen binnen het beschikbare budget.

Lees verder

Opening natuurgebied Wolvega en nieuw 'Roodbaardpad'

De inrichting van het natuurgebied ten zuiden van Wolvega is klaar. Vrijdag 1 juni openden de samenwerkende partijen al puzzelend het gebied en onthulden de winnaars de naam van het nieuwe wandelpad: het 'Roodbaardpad'. 's Middags was er nog een open middag voor de mensen uit Wolvega en omgeving.

Lees verder

Pannenkoekenlunch op de bouwplaats in Lemmer

Groep 7 van basisschool Sint Jozef mocht vandaag samen met gedeputeerde Sietske Poepjes mee lunchen met alle bouwvakkers op de bouwplaats in Lemmer. Dat deden ze nadat ze verschillende locaties langs de N359 hadden bezocht.

Lees verder

Nieuw vaarwater Suderburds Wiid geopend

Er ligt nieuw vaarwater in het midden van Fryslân: het Suderburds Wiid. Zaterdag 2 juni was de feestelijke opening met een grote vloot van KZV Oostergoo en de watersportverenigingen uit Grou, commissaris van de Koning Brok op het Statenjacht en een spectaculaire flyboardshow.

Lees verder

Bezwaarschriftenpiek door ganzengebieden en stikstofaanpak

Het aantal bezwaarschriften tegen provinciale besluiten, is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Vooral tegen de begrenzingen van ganzengedooggebieden en vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof klommen de mensen in de pen, staat in het jaarverslag over 2017.

Lees verder