dinsdag 10 juli 2018

Brandgevaar in natuurterreinen

Brandgevaar in natuurterreinen
It Fryske Gea beheert in Fryslân meer dan 60 natuurterreinen die grotendeels voor het publiek vrij toegankelijk zijn. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op een natuurbrand toeneemt bij droog weer. En de natuur is momenteel erg droog en voor de...
Lees verder

Resultaat broedvogels tellen op Ameland
Bijzondere vondsten Op kwelder De Hon broedt al enkele jaren een paar Grote Mantelmeeuw, met jaarlijks 70 broedparen op de Wadden en in de Delta een zeldzame broedvogel in Nederland! Na een mislukt eerste legsel is ons paar opnieuw begonnen (zie foto nest op 9 juni), en afgelopen maandag waren er 2...
Lees verder

Top 5 zomervakantie-uitjes in It Fryske Gea
1. Ontmoet Exmoorpony's op het Mandefjild Weet je wat leuk is? Het Mandefjild bij Bakkeveen, één van de pronkjuwelen van It Fryske Gea. Het gebied is een echte publiekstrekker. Heidevelden, bos, vennen en een zandverstuiving zijn het ideale decor voor een mooie wandeling. Heb je geluk? Dan...
Lees verder

Haas(t)je repje de natuur in en geniet van de zomer!
Vaarexcursies 21-7: beleef de Alde Feanen vanaf het water (10.30-12.30u) 21-7: beleef de Alde Feanen vanaf het water (13.30-15.30u) 24-7: beleef de Alde Feanen vanaf het water (19.00-21.00u) 26-7: beleef de Alde Feanen vanaf het water (19.00-21.00u) 28-7: beleef de Alde Feanen vanaf het water...
Lees verder

Reekalfje gered door proef met drone
Toekomstgericht werken Vliegen met drones wordt steeds populairder. Zowel bedrijfsmatig, als voor particulier gebruik. Des te meer reden voor It Fryske Gea om antwoord te krijgen op de vraag, hoe hiermee om te gaan in de Friese natuur. Proeven Meten is weten, oftewel we onderzoeken hoe drones...
Lees verder