woensdag 11 juli 2018

Gemeente de Friese Meren: Waterplantenonderhoud vijvers en watergangen

Waterplantenonderhoud vijvers en watergangen
Binnen onze gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan we graag willen. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?
Lees verder

Nieuwe indeling contactwethouders De Fryske Marren
Het college van De Fryske Marren heeft, net als in de vorige collegeperiode, besloten voor elk plaatselijk belang een contactwethouder aan te wijzen. Een contactwethouder is een vast aanspreekpunt voor dorp, stad of wijk. Plaatselijke belangen hechten namelijk veel belang aan een bestuurlijk...
Lees verder

Gemeentelijk katern Tusken De Marren nu ook huis-aan-huis in buitengebied
Sinds november 2017 publiceert de gemeente maandelijks haar katern Tusken de Marren in het maandblad GrootdeFryskeMarren. Tot voor kort werd dit blad op de voor huis-aan-huisbladen gebruikelijke manier verspreid. Dit betekende dat op veel adressen buiten de bebouwde kom niet werd bezorgd.
Lees verder