donderdag 26 juli 2018

Gemeente de Friese Meren: Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte
Door de aanhoudende droogte mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur 's avonds en 08.00...
Lees verder

Verkeersmaatregelen Ballonfeesten
Op woensdag 25 juli tot en met zondag 29 juli organiseert de stichting Friese Ballonfeesten weer het jaarlijkse ballonfeestenevenement op de Nutsbaan te Joure. We willen u hierbij informeren over het festival en het daarbij horende parkeerverbod.
Lees verder

Blauwalg geconstateerd op diverse zwemlocaties
Bij het strandje van Idskenhuizen, bij Skipsleat (Jouster strandje) en bij Terherne is blauwalg geconstateerd, dit komt uit de bemonstering die 24 juli door it Wetterskip is gedaan. De provincie zorgt ook voor borden op deze zwemlocaties.
Lees verder