donderdag 5 juli 2018

Gemeente Smallingerland: Documenten uitbreiding woonwagenlocaties

Documenten uitbreiding woonwagenlocaties
Het college besloot deze week om alle documenten over de uitbreiding van de woonwagenlocaties openbaar c.q. gedeeltelijke openbaar te maken
Lees verder

Inloopbijeenkomst herinrichting
kruising De Kaden-Dwarsvaart-de Raai en Noord- en Zuidkade
Lees verder

Juli
nieuws maart
Lees verder