woensdag 25 juli 2018

Provinsje Fryslân: Presentatie boekje en app Taal fan it hert

Presentatie boekje en app Taal fan it hert

In MeM Livingroom of Languages in Leeuwarden is vanmiddag het boekje en de app Taal fan it hert gepresenteerd. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte de eerste exemplaren uit aan Friezen die voor het boekje werden geïnterviewd. Het boekje en de app geven informatie over Fryslân, de Friezen en de Friese taal. De provincie Fryslân stelt ze gratis beschikbaar in vier talen: Fries, Nederlands, Duits en Engels.

Lees verder

Noord-Nederland koploper duurzaam platteland: Presentatie voorstel Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe willen graag dat Noord-Nederland koploper wordt voor een duurzaam platteland. De drie provincies hebben daarvoor samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel ontwikkeld voor een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Op 16 juli presenteerden de samenwerkende partijen het bijgevoegde voorstel. Binnenkort wordt het officieel aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee doet het Noorden een beroep op het Rijk om samen op te trekken bij de transitie naar een duurzame landbouw.

Lees verder

Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Waadhoeke

Twaalf mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Waadhoeke. De negen mannen en drie vrouwen zijn allen boven de veertig jaar. Zowel D66 als de niet-landelijke partijen zijn met drie kandidaten het meest vertegenwoordigd.

Lees verder

Verder met Culturele Hoofdstad na 2018

Een sterker cultureel klimaat, cultuurtoerisme, de Friese taal en meertaligheid: dit zijn speerpunten waar Fryslân in de jaren na 2018 op in wil zetten.

Lees verder

Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2018 en Jaarverslag 2017 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân maken bekend dat zij op 17 april 2018 het provinciale Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 hebben vastgesteld.

Lees verder

Tweede prijs Business Walk of Fame 2018 - Lucille Werner Foundation

Begin deze maand wonnen we de tweede prijs van de Business Walk Of Fame 2018. Een onderscheiding die wordt uitgereikt namens de Lucille Werner Foundation.

Lees verder

Aanhoudende droogte: bediening Tsjerk Hiddessluis opnieuw aangepast

In verband met de aanhoudende droogte past de provincie de bediening van de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen aan.

Lees verder