vrijdag 3 augustus 2018

Gemeente de Friese Meren: Controle op de zwemwaterkwaliteit

Controle op de zwemwaterkwaliteit
De controle op de zwemwaterkwaliteit wordt voor de locaties in de Friese boezem verricht door de FUMO. Als er uit bemonstering (die vindt om de week op elke locatie plaats) blijkt dat er sprake is van gezondheidsrisico's zorgt de FUMO ervoor dat dit wordt gemeld en dat er op de betreffende locatie...
Lees verder

Landelijke aanpak adreskwaliteit Basisregistratie Personen
Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor u als inwoner én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP, die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol....
Lees verder

Landelijk watertekort: mogelijk nieuwe maatregelen
Door de aanhoudende droogte is er inmiddels een landelijk watertekort. De regen die in de afgelopen dagen is gevallen, heeft daar geen verandering in gebracht. Dat betekent dat het beregeningsverbod dat in Fryslân al gold, nog steeds van kracht is. De komende weken wordt landelijk besloten welke...
Lees verder