dinsdag 7 augustus 2018

Wetterskip Fryslân: Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod
Het beregeningsverbod dat wij vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wij zien daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen 6 uur langer te beregenen
Lees verder

Wat betekent een regenbui voor de droogte?
De komende dagen wordt het wisselvalliger. Hoewel een bui in deze periode van droogte prettig is, lost deze het watertekort niet op. Op dit moment is er in Fryslân een neerslagtekort van zo'n 275 millimeter. Op een natte dag valt er zo'n 10 millimeter neerslag.
Lees verder