zondag 23 september 2018

Deaden troch ierdferskowings nei orkaan Mangkhut

Deaden troch ierdferskowings nei orkaan Mangkhut
It deadetal as gefolch fan ierdferskowings en oare natuergeweld feroarsake troch de orkaan Mangkhut op de Filipinen is oprûn ta 127. Neffens de plysje wurde noch altyd 111 oare minsken
Lees verder

It pealtsje fan Easterlittens
Folksferhaal Skuonmakkers op it plattelân hawwe it altyd dreech hân. Sa wie it ek mei de skuonmakker dy't jierren lyn yn Easterlittens wenne. De Littensers rûnen hast allegear op klompen.
Lees verder

Waarpraatsje: kâlde snein
DE JOUWER – Nei in drûge sneon mei in berûne loft, wurdt it snein net folle better. Yn 'e nacht fan sneon op snein is de loft berûn. Op guon
Lees verder

Jacht en keningshûs
Tsjin de winsk fan de Twadde Keamer yn bliuwe de Kroandomeinen by Apeldoarn in part fan it jier ticht foar it grutte publyk. Dat om de keninklike famylje de gelegenheid
Lees verder

Skoallen en provinsje dogge alle war foar it Frysk op skoalle
Op de konferinsje Frysk yn it ûnderwiis op It Hearrenfean is tongersdei 20 septimber it rapport 'It is mei sizzen net te dwaan' presintearre. It rapport jout in byld fan
Lees verder

AD-sympoasium: Waadhoeke stiet bol fan de wûnders
Tongersdeitejûn 20 septimber wie it AD-sympoasium yn teater De Koornbeurs yn Frjentsjer. In jûn foar de ûndernimmers fan Waadhoeke. Der kamen sa'n 200 ûndernimmers om mei-inoar yn 'e kunde te
Lees verder

Jan Willem Zwart: Fryslâns reus
Kollum Hiel Ljouwert en wide omkriten wiene útrûn foar de reuzen fan Royal de Luxe. Trije dagen lang wie de stêd yn 'e ban fan dy grutte keunstwêzens. Tûzenen besikers. Kulturele
Lees verder

Wykein foar minsken mei gefoel foar taal en humor
Under de titel Pineboek hat Folkshegeskoalle Schylgeralân wykeinarranzjemint foar sneon 17 novimber 14:00 oant en mei snein 18 novimber 13:00 gearstald dêr't it genietsjen fan de trije Skylger...
Lees verder