donderdag 27 september 2018

Gemeente de Friese Meren: Verbieden bedrijfsmatige verhuur woningen Tramdijk West niet mogelijk

Verbieden bedrijfsmatige verhuur woningen Tramdijk West niet mogelijk
Het college heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om bedrijfsmatige verhuur van een aantal woningen in Lemmer met een dubbele bestemming te verbieden. Een flink aantal inwoners van de wijk Tramdijk West heeft dat gevraagd aan de gemeente.
Lees verder

Ruimte voor investeringen naast financiële uitdaging
Het college van De Fryske Marren presenteert deze week haar investeringsplannen en de programmabegroting 2019 aan de raad. De begroting is structureel sluitend met een positief saldo van € 1,0 miljoen in 2019 oplopend naar € 1,6 miljoen in 2022. Ondanks de financiële ombuiging die nodig is van € 3...
Lees verder

Lasten sociaal domein niet hoog in vergelijking met andere gemeenten
We hebben de zorg in De Fryske marren goed voor elkaar en willen dit graag op peil houden. Net als andere gemeenten wordt ook De Fryske Marren geconfronteerd met forse tekorten op het sociaal domein. Het college heeft daarom besloten om een extern onderzoek te laten doen naar het ontstaan van de...
Lees verder