woensdag 26 september 2018

Leeuwarder Courant: Opinie: Lit Dokkum in kearnstêd bliuwe

Opinie: Lit Dokkum in kearnstêd bliuwe

Mei fernuvering hawwe wy it koersdokumint 'Omjouwingsfyzje fan de provinsje Fryslân' lêzen. Ien fan de advizen fan de provinsje is om Dokkum net mear yn de saneamde 'Eredivisie' fan de Fryske stêdsregios dielnimme te litten. De Ljouwerter Krante (15 septimber) referearre hjir al oan.

Lees verder

Biografie Obe Postma verschijnt uitsluitend in het Fries
LEEUWARDEN -

Volgende maand verschijnt de biografie van Obe Postma. Ondanks het streven hem in bredere kring bekend te maken uitsluitend in het Fries.

Lees verder

Stichting Duinbehoud zoekt rol op eilanden
TERSCHELLING -

De landelijke stichting Duinbehoud richt zich op de Waddeneilanden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van het kustlandschap.

Lees verder

Slapstick in het Snekers in Kloris & Ko

In zijn schilderatelier in IJlst is hij al een hele poos niet geweest, vertelt kunstenaar Theo Jaasma thuis in Sneek. Kalm: ,,Ik heb nogal moeite met schakelen.'' Hij maakt kopjes koffie en deelt evergreenkoeken uit. Zijn flat, met uitzicht op de kruisers in de Aldfeart, is ook een soort werkplaats. Tegen de muren staan boeken en kunstwerken. De tafels liggen vol tekenspullen, kwasten en stapels papier. In vaasjes op de vensterbanken en het meubilair bewaart hij ooit gekregen bosjes bloemen. Het zijn net kleine stillevens.

Lees verder

Arbiter Bas Nijhuis zegt: 'Sorry Cambuur'

Meestal probeert de scheidsrechter het theater op het voetbalveld in goede banen te leiden. Arbiter Bas Nijhuis staat nu zelf op de planken en zegt: 'Sorry Cambuur'.

Lees verder

In theater krijgt de scheids applaus

Meestal probeert de scheidsrechter het theater op het voetbalveld in goede banen te leiden. Arbiter Bas Nijhuis staat nu zelf op de planken en zegt: 'Sorry Cambuur'.

Lees verder

50 jaar geleden: Delen skelet achter Voorstreek

Tijdens werkzaamheden achter het pand Voorstreek 112, waarin de wijnhandel van de heer A. van der Made zit, werden onlangs delen van een skelet gevonden: onder meer een beschadigde schedel en enkele beenderen.

Lees verder

Wethouder: 'Project snippergroen beter moeten uitleggen'

Opsterland had de afgelopen jaren nog meer energie moeten steken in het uitleggen van de procedures rond snippergroen.

Lees verder