donderdag 6 september 2018

Leeuwarder Courant: Staatstoezicht: Zoutwinning heeft ‘onvermoede risico’s'

Staatstoezicht: Zoutwinning heeft 'onvermoede risico's'
DEN HAAG -

Zolang de risico's niet helder zijn, vindt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitbreiding van zoutcavernes onverstandig.

Lees verder

Het geheim van de groeiende kerk

,,Als 70 procent van de zitplaatsen bezet is, moet je als kerk gaan uitbreiden. Want daar groei je van." Met ruim 1000 zitplaatsen wordt de nieuwe baptistenkerk van De Wijngaard de grootste van Leeuwarden.

Lees verder

Overdopen niet langer nodig voor lidmaatschap baptisten Leeuwarden
LEEUWARDEN -

Het bestuur van de Vrije Baptistengemeente Stadskerk De Wijngaard in Leeuwarden wil de eis van volwassendoop voor volwaardig lidmaatschap loslaten.

Lees verder

Notoire overlastgevers krijgen plek in wooncontainers

Notoire overlastgevers kunnen binnenkort een plek krijgen in verrijdbare wooncontainers. Twee woningcorporaties en acht Friese gemeenten beginnen een proef.

Lees verder

Onderzoek naar hoogte vertrekpremie Patyna-topman
SNEEK -

Het CIBG onderzoekt bij ouderenzorginstelling Patyna de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) bij het uitkeren van een vertrekpremie aan topman Berend Lugies in 2015.

Lees verder

Erkenning Achtkarspelen voor alle soorten veteranen

In zijn eigen gemeente bestond geen dag voor oudgedienden en de Friese Veteranendag stuitte hem tegen de borst. Tijd voor verandering, vond Bosnië-veteraan Remkes Laurens uit Buitenpost.

Lees verder

Mode-ontwerpster Marije Graafsma: van Ysbrechtum naar het Italiaanse dorp Ollolai

Mode-ontwerpster Marije Graafsma bouwt onder de ogen van televisiekijkers een nieuw leven op in het Italiaanse dorp Ollolai. Ze wil er nog lange tijd blijven.

Lees verder

Leeuwarden krijgt snel debat over afvalinzameling

Wethouder Herwil van Gelder komt waarschijnlijk nog dit jaar met het voorstel om een vorm van diftar in te voeren bij de afvalinzameling in Leeuwarden.

Lees verder