woensdag 26 september 2018

Provinsje Fryslân: Help ons met wildspotten

Help ons met wildspotten

Help jij ons met wildspotten? Om te onderzoeken welke dieren gebruikmaken van de faunapassages in Fryslân, heeft de provincie bij 15 faunapassages camera's geplaatst. Wanneer een dier gebruik maakt van de passage, wordt dit op beeld vastgelegd. We kunnen wel wat hulp gebruiken, om te bepalen welke dieren er gefilmd zijn. Daarom roept provincie Fryslân liefhebbers op om te wildspotten.

Lees verder

Fryslân moet profiteren van positieve miljoenennota

De miljoenennota biedt kansen voor Fryslân om te profiteren van de bloeiende economie. 

Lees verder

Fryslân staat er financieel goed voor

Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie uit 2018: het zijn een paar van de thema's waar Fryslân in 2019 aan werkt.

Lees verder

Scholen en provincie zetten samen schouders onder Fries op school

Op de conferentie Frysk yn it ûnderwiis in Heerenveen is zojuist – donderdag 20 september - het rapport 'It is mei sizzen net te dwaan' gepresenteerd.

Lees verder

Bûtengewoan Berikber van start

Inwoners van Fryslân kunnen vanaf vandaag, maandag 24 september, aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad.

Lees verder

Pas op voor modder op de weg!

Het is oogsttijd. In deze periode is er veel landbouwverkeer op de weg.

Lees verder

IJsselmeergebied heeft enorme nautische groeipotentie

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid.

Lees verder