woensdag 24 oktober 2018

Gemeente Ferwerderadiel: Komt u ook naar de verkiezingsmarkten?

Komt u ook naar de verkiezingsmarkten?
De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Noardeast-Fryslân zijn op woensdag 21 november 2018. Daarom zijn er van maandag 22 oktober tot maandag 19 november in de hallen van de drie...
Lees verder

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!
Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren en zal de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Door deze fusie zal ook het gemeentelijk beleid met...
Lees verder

Dag van de Ouderen Ferwerderadiel in teken afscheid gemeente
Net als voorgaande jaren vindt ook dit jaar weer een Dag van de Ouderen voor 65-plussers uit Ferwerderadiel plaats. Omdat de gemeente Ferwerderadiel na 2018 ophoudt te bestaan, staat deze dag dit...
Lees verder