maandag 8 oktober 2018

Gemeente Harlingen: Gezond meerjarenperspectief voor Harlingen Programmabegroting 2019 toont opnieuw lage gemeentelij...

Gezond meerjarenperspectief voor Harlingen Programmabegroting 2019 toont opnieuw lage gemeentelijke lasten voor inwoners

Net als voorgaande jaren biedt het college van burgemeester en wethouders een sluitende programmabegroting aan, aan de Harlinger gemeenteraad. De Friese havenstad toont voor de komende jaren een positief oplopende financiële ruimte in de begroting. Wel geldt een winstwaarschuwing in relatie tot de landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein (Wmo).

Lees verder

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (hierna: BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Lees verder