vrijdag 12 oktober 2018

NS-kondukteurs roppe ek yn it Nedersaksysk om

NS-kondukteurs roppe ek yn it Nedersaksysk om
"Beste leu en wichter, goeiendag!" klonk it fan 'e wike op it stasjon fan Swol. De NS hat syn East-Nederlânske kondukteurs oanfitere om fan tiid ta tiid wat Nedersaksysk hearre
Lees verder

Waarpraatsje: noch twa dagen waarm
DE JOUWER – Tongersdei waard it yn it grutste part fan Fryslân goed 20 graden. It bliuwt noch twa dagen waarm neisimmerwaar. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed is
Lees verder

Ryk en regionale oerheden tekenje konvenant foar Nedersaksyske taal
It Ryk en de oerheden yn Noard-East Nederlân sille har ynsette om de Nedersaksyske taal te behâlden en it brûken dêrfan te stimulearjen. Op woansdei 10 oktober tekenen Maarten Schurink,
Lees verder

Friezen hawwe duorsumens heech yn 't findel
Ynwenners fan Fryslân jouwe in 8 foar it belang fan duorsume fiedselproduksje. Dat blykt út ûndersyk fan it Fries Sociaal Planbureau (FSP) ûnder 1828 leden fan Panel Fryslân. De koers fan...
Lees verder

Noarske plysje: oanslach op útjouwer hie mei Salman Rushdie te krijen
De oanslach op de Noarske útjouwer William Nygaard yn 1993 hie dermei te krijen dat er Salman Rushdie syn boek De duvelsfersen útjûn hie. Dat seit in wurdfierder fan de Noarske
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 oktober 2018
Fjirde snein fan de hjerst Boalsert Gasthústsjerke, 9.30 o., ds. T. Osinga De Gordyk Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. B. Keizer  Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker Hurdegaryp Hoftsjerke,...
Lees verder

Foarfjochter Kening fan 'e Greide heech yn Duorsume 100
Klaas Sietse Spoelstra út Terbant is trochkrongen ta de top 25 fan grienste tinkers en dwaners dy't it deiblêd Trouw alle jierren opmakket. De eigener fan Nij-Sicht en inisjatyfnimmer fan it
Lees verder

Omwenners Campus Damwâld tinke mei
Bougroep Dijkstra Draisma bout yn opdracht fan Stichting Campus Damwâld en gemeente Dantumadiel de Campus Damwâld. De groep fersoarget ek it ûntwerp foar de werynrjochting fan de Badhúswei yn Damwâld.
Lees verder