dinsdag 16 oktober 2018

Provinsje Fryslân: Wegafzetting aan de kant, Infra Event geopend!

Wegafzetting aan de kant, Infra Event geopend!

In de Blokhuispoort in Leeuwarden is zojuist – maandagmiddag 1 oktober - het Infra Event geopend.

Lees verder

Nomineer wie de Fries Anjer verdient

In dit voor de Friese cultuur bijzondere jaar wil het Prins Bernhard Cultuurfonds de Friese Anjer uitreiken aan iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor Culturele Hoofdstad.

Lees verder

Commissaris Brok verhuist naar Franeker

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verhuist eind dit jaar naar Franeker.

Lees verder

Lauwerskwartier krijgt tweede aansluiting

Het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen krijgt een tweede aansluiting op de N358, ten zuiden van Surhuisterveen.

Lees verder

Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal

Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken namens minister Ollongren, en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland.

Lees verder

Fryslân gaat voor batterijtrein in 2025

Fryslân streeft ernaar dat er in 2025 batterijtreinen rijden op het Friese spoor. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is.

Lees verder

88 procent bezwaren ganzengebieden afgewezen

Van de 132 bezwaren die grondgebruikers indienden tegen het aangepaste oppervlak ganzenfoerageergebied zijn er 116 afgewezen en 16 toegekend.

Lees verder