donderdag 1 november 2018

Diaconale ontmoetingsplek op ‘De Loodsboot’ in Sneek?

Diaconale ontmoetingsplek op 'De Loodsboot' in Sneek?
Omzien naar elkaar. Een goed gesprek met mensen die je niet zo goed kent. We leven in een samenleving waarin dit niet zo vanzelfsprekend is, en we veel langs elkaar heen leven. Waar de menselijke...
Lees verder

Diaconale Werkavond 'Hart(d) voor de toekomst'
In 2015 was de media vol lof over de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus. Zijn oproep hart te hebben voor de toekomst en compassie met de armen en de aarde heeft wereldwijd mensen – gelovig en...
Lees verder

Zie je mij?!
Op zaterdag 10 november wordt de 6e Sint Maartendag gehouden. Omdat Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad is, met als motto 'Iepen Mienskip' (open samenleving) vindt de dag plaats in Leeuwarden....
Lees verder

Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst
In zijn encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus ons op om zorg te dragen voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis. Maar waar hoe kun je als parochie verder vorm geven aan duurzaamheid en...
Lees verder

De OmZieners nog twee keer te zien in Fryslân
De voorstelling 'De OmZieners' is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc....
Lees verder

Papieren Zeven Dagen: samen werken aan terugkeer na detentie
Begin september is Zeven Dagen nr. 36 verschenen. Deze uitgave gaat helemaal over zorg aan gedetineerden bij hun terugkeer naar de maatschappij.........   Begin september is Zeven Dagen nr. 36...
Lees verder

Bonne Route!
Op zaterdag 10 november speelt Tjerk Ridder de voorstelling Bonne Route! op de Sint Maartendag in Leeuwarden. Plaats: Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden. Aanvang: 14:00 uur. Vrij...
Lees verder