zaterdag 10 november 2018

Gemeente de Friese Meren: Kwaliteit van leven centraal in Woonvisie

Kwaliteit van leven centraal in Woonvisie
De woonvisie gaat over onze inwoners. Hoe zij wonen, werken en recreëren in onze gemeente. En hoe dat wonen en samenleven voor iedereen in een andere levensfase op een andere manier vorm krijgt'. Samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten hebben we gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor de...
Lees verder

Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder
Mei grutskens dielt de FNP hjoed mei dat de hear Durk Stoker harren nije kandidaat wethâlder wurden is. De FNP wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oanjûn hat om stopje te wollen.
Lees verder

Verkeerscursus 'Bijtanken en Oppoetsen'
U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo automatisch, dat u wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert.
Lees verder