donderdag 1 november 2018

Gemeente de Friese Meren: Wa wint de Kultuerpriis De Fryske Marren 2018?

Wa wint de Kultuerpriis De Fryske Marren 2018?
Yn ús doarpen binne in hiele protte projekten útfierd yn it ramt fan Kulturele Haadstêd – LF2018. Dêr sille grif gadingmakkers by sitte foar de Kultuerpriis. Mar ek bûten LF2018 om binne der mear produksjes west dy 't it fertsjinje yn it sinsje set te wurden.
Lees verder

Aanmelden voor de takkenroute kan tot en met 9 november
Het is tijd voor de 'takkenroute'. Twee keer per jaar halen we als gemeente takken gratis bij u op. We rijden de takkenroute van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. Dit staat ook vermeld op uw afvalkalender. U kunt zich tot en met 9 november telefonisch aanmelden op nummer 14 05 14. 
Lees verder

Takkenroute voor grof groenafval en takken
Het is tijd voor de 'takkenroute'. Twee keer per jaar halen we als gemeente grof groenafval en takken gratis bij u op. We rijden de takkenroute van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. Dit staat ook vermeld op uw afvalkalender. U kunt zich tot en met 9 november telefonisch aanmelden op nummer...
Lees verder