woensdag 28 november 2018

Leeuwarder Courant: Heeg knokt voor behoud laatste dorpsboomwallen

Heeg knokt voor behoud laatste dorpsboomwallen

Heeg telt twee boomwallen binnen de bebouwde kom. Beide moeten wijken voor uitbreidingsplannen. De een voor een jachthaven, de ander voor de supermarkt.

Lees verder

Raad Ooststellingwerf voelt niets voor studie naar kansen outletcentrum

In een groot outletcentrum in Ooststellingwerf merkkleding kopen voor een zacht prijsje: het zal er hoogstwaarschijnlijk nooit van komen.

Lees verder

Confijterij Royal Steensma start herbouw afgebrande drooghal

Vruchtenconfijterij Royal Steensma in Franeker begint maandag aan de Oostelijke Industrieweg met de herbouw van de in maart afgebrande drooghal.

Lees verder

Verontwaardigde hobbyboeren willen ook vergoeding voor schade door wolf

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft een punt, vindt gedeputeerde Johannes Kramer. ,,In dea skiep is in dea skiep.''

Lees verder

Gebelgde hobbyboeren willen ook vergoeding voor schade door wolf

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft een punt, vindt gedeputeerde Johannes Kramer. ,,In dea skiep is in dea skiep.''

Lees verder

Isabelle Diks heeft wel tijd voor Nobelprijswinnaar Mukwege

Nobelprijswinnaar dr. Denis Mukwege, die in Congo als arts slachtoffers van seksueel geweld behandelt, sprak dinsdagavond in de Tweede Kamer. Er kwamen slechts drie Kamerleden kwamen naar hem luisteren.

Lees verder

Kamerlid Diks heeft wel tijd voor Nobelprijswinnaar Mukwege

Nobelprijswinnaar dr. Denis Mukwege, die in Congo als arts slachtoffers van seksueel geweld behandelt, sprak dinsdagavond in de Tweede Kamer. Slechts drie Kamerleden kwamen naar hem luisteren.

Lees verder

BFVW start petitie voor Europees jachtverbod op weidevogels

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) is een petitie begonnen om de jacht op kwetsbare weidevogelsoorten als de grutto, wulp en kievit in heel Europa te verbieden.

Lees verder