donderdag 29 november 2018

Omrop Fryslân: Kin it riedsel fan Boalsert ûntsifere wurde?

Kin it riedsel fan Boalsert ûntsifere wurde?
Der is net in soad bekend oer de iere-skiednis fan Boalsert. De hoop is dat nije opgravingen dat feroarje kin.
Lês mear oer: Kin it riedsel fan Boalsert ûntsifere wurde? .
Lees verder

Oerfaller fan tabakssaak krijt gjin straf
Neffens saakkundigen kin de man syn dieden him net oanrekkene wurde. Hy hat in psychyske fersteuring.
Lês mear oer: Oerfaller fan tabakssaak krijt gjin straf.
Lees verder

Keninklike ûnderskieding foar riedslid Martinus Hiemstra fan Ternaard
Hiemstra waard beneamd ta lid yn 'e Oarder fan Oranje Nassau, foar it jierrenlange riedswurk dat hy dien hat.
Lês mear oer: Keninklike ûnderskieding foar riedslid Martinus Hiemstra fan Ternaard.
Lees verder

Wetterskip nimt maatregels fanwege lege grûnwetterstân
Foar in soad sleatten en fearten jildt noch altiten de simmerstân, omdat it sa drûch west hat.
Lês mear oer: Wetterskip nimt maatregels fanwege lege grûnwetterstân.
Lees verder

Aris-spiler al nei in moanne fuort: hy is ûnwennich
Leonardo Eltink hat lêst fan ûnwennichheid yn Ljouwert en ferruilet Aris dêrom wer foar in klup yn syn eardere wenplak, Rio de Janeiro.
Lês mear oer: Aris-spiler al nei in moanne fuort: hy is ûnwennich.
Lees verder

Stap 1781 binnen yn it Museumhûs Van Eysinga
Dit is it sânde hûs fan de úteinlik 35 museumhûzen fan Feriening Hendrick de Keyser.
Lês mear oer: Stap 1781 binnen yn it Museumhûs Van Eysinga.
Lees verder

SC Twizel foar de rjochter om dug-out-ûngelok
Op 21 maaie 2014 kaam in 10-jierrich famke om it libben op it fuotbalfjild fan SC Twizel. Se siet mei oare bern op in dug-out dy't ynstoarte.
Lês mear oer: SC Twizel foar de rjochter om dug-out-ûngelok.
Lees verder

Ek yn heger berop tolve jier sel easke foar deadlike sjitpartij Easterwâlde
Tsjin in 59-jierrige man út Easterwâlde is yn heger berop opnij tolve jier sel en tbs mei twangferpleging easke.
Lês mear oer: Ek yn heger berop tolve jier sel easke foar deadlike sjitpartij Easterwâlde.
Lees verder

Fonteinen yn hast alle Fryske stêden winters fan it wetter ôf
Troch de froast kinne de liedingen befrieze en dat is skealik foar de fonteinen.
Lês mear oer: Fonteinen yn hast alle Fryske stêden winters fan it wetter ôf.
Lees verder

Skoalbern eksposearje mei selsmakke keunstwurken fan plestik ôffal
Bern fan Fryske basisskoallen hawwe keunstwurken makke fan plestik ôffal. Dy hingje no op in tentoanstelling yn dbieb yn de Blokhûspoarte.
Lês mear oer: Skoalbern eksposearje mei selsmakke keunstwurken fan plestik ôffal.
Lees verder