zaterdag 10 november 2018

Provinsje Fryslân: Bijdrage provincie Fryslân voor stadhuis Bolsward

Bijdrage provincie Fryslân voor stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward is een van de belangrijkste monumenten in de provincie Fryslân.

Lees verder

Chinese vice-gouverneur uit Heilongjiang bezoekt Fryslân

De Chinese vice-gouverneur Sun Dongsheng uit de provincie Heilongjiang brengt samen met een bestuurlijke delegatie vandaag en morgen een bezoek aan Fryslân.

Lees verder

Magda Berndsen waarnemend burgemeester Dongeradeel

Mevrouw Magda Berndsen is vanaf 30 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Dongeradeel.

Lees verder

Afgelopen winter 24% minder schade door ganzen

Ganzen hebben afgelopen winter 24% minder schade aangericht aan grasland ten opzichte van de twee vorige winters.

Lees verder

Aanpak steenmarter in weidevogelgebied heeft succes

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn, tien steenmarters gevangen en gedood.

Lees verder

Proef met snelvaren op de Burgumer Mar

Er komt een proef met snelvaren op de Burgumer Mar. De provincie speelt hiermee in op ontwikkelingen in de watersport in Noordoost Fryslân.

Lees verder

Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen

Voor het burgemeesterschap van Achtkarspelen hebben twaalf sollicitanten belangstelling.

Lees verder