donderdag 6 december 2018

Gemeente Harlingen: Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (hierna : BRP) staat ingeschreven.

Lees verder

Aanbrengen afmeervoorzieningen Zoutsloot/Herenwaltje

De Boer en de Groot plaatst in week 50 en 51 afmeerplanken- en ringen aan de noord- en oostoever van de Zoutsloot/Herenwaltje. Particuliere voorzieningen worden verwijderd en zijn na het aanbrengen van de nieuwe voorzieningen niet meer toegestaan.

Lees verder