zaterdag 8 december 2018

Provinsje Fryslân: Opening IJsfontein Dokkum op 22 februari 2019

Opening IJsfontein Dokkum op 22 februari 2019

De IJsfontein in Dokkum is helemaal klaar op 22 februari 2019.

Lees verder

Schrijfster Baukje Wytsma geridderd

Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder

Rijk en provincie tekenen Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer

Wat gaan het Rijk en provincie Fryslân de komende vijf jaar doen om de Friese taal en cultuur te bevorderen?

Lees verder

Uitstootvrij busvervoer in 2025

Fryslân streeft naar batterij-elektrisch busvervoer in 2025. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is.

Lees verder

Geld voor versterking openbaar vervoer

Vervoerder Arriva ontvangt ruim 770.000 euro voor de uitvoering van vier projecten om de kwaliteit van het Friese OV te verhogen.

Lees verder

100.000 euro voor weidevogelbeheer

Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 10 december 2018 tot en met 22 januari 2019 subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer.

Lees verder

Myn Skip uit Earnewâld wint Friese Anjer 2018

Het openluchttheaterstuk Myn Skip uit Earnewâld heeft vrijdagmiddag de Friese Anjer 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân gewonnen.  

Lees verder