vrijdag 7 december 2018

Reeën voor wildcamera in Alde Feanen

Reeën voor wildcamera in Alde Feanen
Wat zien we allemaal? In bovenstaande video zie je dat deze geit (v) en bok (m) langzaamaan alweer in hun wintervacht komen. De haartjes worden donkerder en ze krijgen witte halsvlekken. Beschut onder het struikgewas zijn deze dieren 24 uur per dag waakzaam, 6 uren besteden ze aan eten en 2 uur aan...
Lees verder

Een boodschap vertaalt met 'woorden en waterverf'
Werkwijze van Christiaan en Jan Aan het einde van de dag komen beide kunstenaars gedurende een uur samen om vast te leggen wat ze zien en horen. Christiaan doe dit al schilderend en Jan schrijft het op. Een kort moment, waarop woorden en waterverf de natuurbeleving vertalen, zo als die is op dat...
Lees verder

Eenvoudige maatregelen helpen graslandinsecten
Insecten hebben het moeilijk Vanwege een gebrek aan voedsel, waardplanten en mogelijkheden is het voor insecten zwaar om de winter door te brengen. Niettemin vervullen ze een onmisbare schakel in ecosystemen, als voedsel voor vogels, natuurlijke bestrijders van plagen en bestuivers van planten en...
Lees verder

Faunabeheerplan Copy
Wij zijn terughoudend met het inzetten van faunabeheer. Het doden van dieren is een laatste redmiddel dat alleen in een beperkt aantal gevallen in ons beleid past. Het bericht Faunabeheerplan Copy verscheen eerst op It Fryske Gea.
Lees verder

It Fryske Gea koopt Rikkinge bij Oosterwolde
Al eeuwenlang boerennatuur Rikkinge bestaat uit tien hectare weiland aan de rand van Oosterwolde. De kleine perceeltjes zijn grillig van vorm, de sloten nog met de hand gegraven en de es ligt opvallend hoog in het landschap. Vroeger was Rikkinge een kleine enclave met zes keuterboerderijtjes en nog...
Lees verder