donderdag 10 januari 2019

Gemeente de Friese Meren: Laatste oproep om boot te verwijderen

Laatste oproep om boot te verwijderen
De boot ligt in de Luts ter hoogte van Kippenburg, Oudemirdum. In verband met het vrijhouden van de ijswegen mogen er in de Luts geen boten liggen van 15 november tot 1 maart. De boot ligt sinds 27 november 2018 op deze locatie. De indruk wordt gewekt dat het vaartuig onbeheerd is achtergelaten.
Lees verder

Informatieavond heropening azc Balk
Gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om het azc in Balk te heropenen. Wij vinden het erg belangrijk iedereen zo goed mogelijk te informeren over deze ontwikkeling. Daarom nodigen het COA en de gemeente alle...
Lees verder

Stichting Tinten Groep nieuwe welzijnsorganisatie De Fryske Marren
Gemeente De Fryske Marren gunt het welzijnswerk in de gemeente aan de Stichting Tinten Groep. De gemeente heeft samen met vele inwoners(initiatieven), verenigingen en (vrijwilligers)organisaties nieuwe doelen geformuleerd voor het welzijnswerk. Het aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening en de...
Lees verder