donderdag 14 maart 2019

Gemeente Smallingerland: Herinrichting de Markt

Herinrichting de Markt
Start werkzaamheden eind mei 2019
Lees verder

Werkzaamheden Noorder- en Zuiderhogeweg
Verkeershinder vanaf 25 maart
Lees verder

Omgevingsvisie: omgevingsgericht werken
Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie.
Lees verder