woensdag 27 maart 2019

Oprop oan alle minsken dy’t it Frysk in waarm hert tadrage

Oprop oan alle minsken dy't it Frysk in waarm hert tadrage
Lit jim 24 april sjen en hearre yn De Haach! De Ried fan de Fryske Beweging, de FFU en Boargeraksjegroep Sis Tsiis wolle op woansdei 24 april mei in grut
Lees verder

Waarpraatsje: In pear dagen wat mylder
DE JOUWER – Nei in kâlde dei mei in berûne loft wurdt it fan woansdei ôf in pear dagen wat mylder. Yn 'e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking
Lees verder

Jan Schokker: Rompslompdowen Kollum In hurde of in sêfte Brexit, de Ingelsken witte wier net wêr't en hoe't se harren waarm nêst bouwe moatte. It binne krekt dowen. No't it
Lees verder

2Doc: Holwert oan See: In gat yn de seedyk as rêding
Utstjoering: moandei 15 april 2019, 21.00-21.50 oere op NPO 2 Yn Holwert hawwe bewenners it plan makke om de dyk troch te brekken en it doarp wer oan de Waadsee
Lees verder

Eastersk-ortodoks koar sjongt yn Fryslân
Op Palmsnein, 14 april, sil op twa plakken yn Fryslân East-Europeeske muzyk te hearren wêze. Dy dei sjongt it Hoorns Byzantijns Mannenkoor de moarns yn de Sint-Bonifasiustsjerke yn Ljouwert en
Lees verder

De Fryske flogger yn Stynsgea
Lees verder

OSF wer yn Earste Keamer
It spande der lang om, mar it liket no sa goed as wis dat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) troch in restsit dochs wer yn de Earste Keamer komt. Dêrmei sil
Lees verder

Boekewikegeskink ek yn it Frysk
Sneon 30 maart o.s. is der in Literêre jûn mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter...
Lees verder