vrijdag 29 maart 2019

Waarpraatsje: Rêstich

Waarpraatsje: Rêstich
DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei sjocht it der foar de oare dagen fan dizze wike ek goed út. Yn 'e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft
Lees verder

Keninklike ûnderskieding foar seis Steateleden
Juster, woansdei 27 maart, binne by it ôfskie fan de ôfgeande leden fan Provinsjale Steaten de steateleden Dorrepaal, Hosman, Van Maurik, Teernstra, Vroonland en Waterlander troch Syn Majesteit de...
Lees verder

Omrop Fryslân wint NL Award foar bêste radioprogramma
It programma Buro de Vries fan Omrop Fryslân hat in NL Award wûn foar it bêste radioprogramma. Programmamakker Geartsje de Vries wûn mei har radiodokumintêre oer transgender Manon. Manon Barendsen
Lees verder

Frysk-Skotske gearwurking op it Soutar Festival of Words yn Perth
De Fryske dichter Geart Tigchelaar sil medio april op 'e fyts nei it Soutar Festival of Words yn Perth, Skotlân. Oanlieding dêrta is de gearwurking mei de Skotske dichter David
Lees verder

Iepen MienskipsFûns subsidiearret Madnes en 17 oare projekten
It Iepen Mienskipsfûns fan de provinsje Fryslân jout € 13.200 subsydzje oan festival MadNes op it Amelân. It muzyk-, sport- en duorsumheidsevenemint wol yn de oansteande edysje eksperimintearje mei...
Lees verder

Foarstelling Tryater yn Sealen Schaaf en stedskuier
Grutleafste kelanten en echtgenoates! In grutte nijs! Ik há in grutte nijs: allejimme is mei útnûeging ynvitearre, sadat ik 't allejimme yn it tagelike moment fertelle kin. Ik sil wachtsje
Lees verder

Waarpraatsje: Freed mear sinne
DE JOUWER – It wie tongersdei in hiel rêstige en mylde dei, mar de sinne hie it dreech. Freed is der grif mear sinne en it bliuwt noch twa dagen
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 31 maart 2019
Fjirde snein fan de fjirtichdagetiid Bitgummole Tsjerke, 9.30 o., ds. P. Beintema De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., ds. A. Wiebenga Eksmoarre Tsjerke, 9.30 o., H. Giliam Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30...
Lees verder