maandag 8 april 2019

Omrop Fryslân: Boat nei It Amelân rint skea op nei't it oan de grûn rûn

Boat nei It Amelân rint skea op nei't it oan de grûn rûn
Súdlik fan Nes kaam de boat op in ûndjipte telâne yn de Waadsee. Op dat plak heart in geul te lizzen.
Lês mear oer: Boat nei It Amelân rint skea op nei't it oan de grûn rûn.
Lees verder

Boat nei It Amelân rint skea op nei't dy oan de grûn rûn
Súdlik fan Nes kaam de boat op in ûndjipte telâne yn de Waadsee. Op dat plak heart in geul te lizzen.
Lês mear oer: Boat nei It Amelân rint skea op nei't dy oan de grûn rûn.
Lees verder

Plysje rôlet mear himpkwekerijen op yn Noard-Nederlân
It ôfrûne jier waarden 436 himpkwekerijen ûntmantele. Yn 2017 wiene dat der 404 stiks.
Lês mear oer: Plysje rôlet mear himpkwekerijen op yn Noard-Nederlân.
Lees verder

Op 'e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien
Age de Jong en Willem Bogtstra krije gjin ûntheffing om ljipaaien yn in briedmasine út te brieden.
Lês mear oer: Op 'e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien.
Lees verder

Teien fan iisflier Thialf soarget foar soad lekkaazje
De tunnel ûnder de iisbaan hat lêst fan in soad wetter, dat yn grutte konteners opfong wurdt.
Lês mear oer: Teien fan iisflier Thialf soarget foar soad lekkaazje.
Lees verder

VVD T'diel kin net kieze: wurdt it de eigen sparpot of de regiodeal?
De provinsje wol graach dat dy regiodeal slagget, mar dêrfoar is stipe nedich. En dat kostet de gemeente Tytsjerksteradiel jild.
Lês mear oer: VVD T'diel kin net kieze: wurdt it de eigen sparpot of de regiodeal?.
Lees verder

Brûns foar OSG Singelland op NK snowboard foar skoallen
In team fan OSG Singelland is sneon tredde wurden op it NK snowboarden foar skoallen.
Lês mear oer: Brûns foar OSG Singelland op NK snowboard foar skoallen.
Lees verder

Mienskiplik sinnepanielprojekt úteinset yn Makkingea en omkriten
As ynwenners in oandiel keapje, krije se as tsjinprestaasje de enerzjybelesting dy't se op har eigen stroomferbrûk betelje, werom.
Lês mear oer: Mienskiplik sinnepanielprojekt úteinset yn Makkingea en omkriten.
Lees verder

Bysûnder natuerferskynsel útsûnderlik betiid dit jier
Minsken dy't yn de nacht fan snein op moandei by de kust fan Skylge om rûnen, ha in bysûnder tafriel sjoen: seefonk.
Lês mear oer: Bysûnder natuerferskynsel útsûnderlik betiid dit jier.
Lees verder

Bernbibel 500ste útjefte fan de KFFB
De Kristlike Fryske Folks Bibleteek presintearre sneon in boek mei bibelferhalen foar lytse bern.
Lês mear oer: Bernbibel 500ste útjefte fan de KFFB .
Lees verder