donderdag 11 april 2019

Provinsje Fryslân: IMF subsidie voor 23 initiatieven in Noardwest Fryslân

IMF subsidie voor 23 initiatieven in Noardwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de eerste tender van dit jaar subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. De projecten zorgen samen voor een totale investering van ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Lees verder

Súdergoabrêge Workum weer bediend voor scheepvaart

Vanaf donderdag 4 april wordt de Súdergoabrêge in Workum tussen 9.00 en 20.00 uur weer bediend.

Lees verder

Uilenpalen geplaatst langs Centrale As

Langs de Centrale As zijn tussen Dokkum en de Westereen afgelopen week ruim 100 uilenpalen geplaatst. Daarnaast zijn op de hectometerbordjes rollers geplaatst, waardoor uilen daar niet meer op kunnen zitten.

Lees verder

IMF subsidie voor 31 projecten in Súdwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Súdwest Fryslân verstrekt in de eerste tender van dit jaar subsidie aan 31 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Lees verder

Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Leeuwarden

Negen mannen en vier vrouwen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Leeuwarden. Onder de kandidaten zijn negen vijftigers, twee zestigers, een veertiger en een dertiger. De VVD is met drie gegadigden het meest vertegenwoordigd. Drie sollicitanten zijn partijloos.

Lees verder

Dodehoektraining voor schoolkinderen Dronrijp

De basisschoolkinderen van Dronrijp hebben vandaag speciale verkeersveiligheidsles gekregen. Aannemer Oosterhof Holman en Provincie Fryslân organiseerden de dag vanwege de werkzaamheden rondom de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronrijp.

Lees verder

IMF-subsidie voor 20 projecten in Noordoost Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân geeft in de eerste periode van dit jaar subsidie aan 20 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna 250.000 euro in de leefbaarheid van deze regio.

Lees verder