donderdag 11 april 2019

Telekomkoal

Telekomkoal
In wykmennich lyn fregen wy ús lêzers om in nij Frysk wurd te betinken. De oprop seach der sa út: Jo kenne grif wol fan dy minsken dy't yn in
Lees verder

Bestjoersôfspraak 2019-2023
Bestjoersôfspraak 2019-2023 (BFTK'19-'23) troch Thom Dijkstra en Aant Mulder Ryk en Provinsje ha sûnt 1989 de gewoante om yn BFTK's (Bestjoersôfspraken Frysk Taal en Kultuer) ôf te praten wat se...
Lees verder

Mear nijs oer 24 april
De Ried fan de Fryske Beweging, de Feriening Frysk Underwiis en Boargeraksjegroep Sis Tsiis wolle op woansdei 24 april mei in grut tal Friezen nei De Haach om oan de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Minder sinne en kâld
DE JOUWER – Nei in kâlde nacht mei in hiel lyts bytsje froast wie it in strieljende mar ek kâlde woansdei. Tongersdei is der mear bewolking, mar it bliuwt oan
Lees verder

300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee
300 learlingen út groep 8 yn Fryslân dogge mei oan de foarwedstriid fan it Lyts Frysk Diktee. Dêr meitsje se twa proefdiktees foar. De bêste learlingen dogge op 16 april
Lees verder

Tal startershypoteken yn Fryslân mei 15% ôfnaam
It tal Friezen dat in hypoteek oanfreget foar de oankeap fan harren earste hûs is yn in jier tiid mei 15% ôfnaam. Dêrmei is Fryslân de provinsje dêr't it tal
Lees verder

Nije kommisjeleden by Steatefraksjes beneamd
By seis fan de tolve fraksjes yn Provinsjale Steaten is hjoed in nij kommisjelid beneamd. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat
Lees verder