vrijdag 3 mei 2019

ensafh: Poëzie kort 2019 / 5

Poëzie kort 2019 / 5
Een lange 'Poëzie Kort' dit keer. Moet kunnen. Kamiel Choi recenseert 'namaak' van Nikolaas Demoen, Levity Peters 'Boven dit alles' van Elisabeth Leenschat van Bodegraven, Hans...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: it ferskil
Safolle boeken dy'tst noch net lêzen hast, sa'n protte dy'tst noch lêze wolst en dan ek noch al dy masterwurken dy'tst noait lêze silst. It is krekt as mei in soad plakken op de wrâld dêr'tst sa...
Lees verder

Teleks: Kreuze 78
Moi lu, Der is weer n nije oetgoave van t digitoale tiedschrift Kreuze. Ons webstee het diskeer 27 bladzieden mit verhoalen, gedichten, nijs en aander schrieverij in de Grunneger toal. De...
Lees verder

It kollumkokentsje fan Feddema
Wat wol der Feddema? Wat fynt er leuk? Tja, no…LEUK is foar my in té hjoeddeistige-útkôge-kaugom-gebrûks-gearfetting. It libben fan no is ien oanhâldend audiofisueel bombardemint fan 'e meast...
Lees verder

Herman Gorter: een momentopname
Op zijn huwelijksreis in 1890 schreef Herman Gorter drie gedichten die hij naar Kloos-De Nieuwe Gids stuurde. Blijkens een brief aan Frederik van Eeden zat Kloos ermee: 'Beste Free, Bij deze stuur...
Lees verder

Teleks: Poëzij Willem Abma op RIXT 'hoe hâld ik fêst wat my ferlit'
In nij gedicht fan Willem Abma. Dit seit er der sels oer: "By it âlder wurden, leit it ûnthâld ûnder fjoer. Ik sjoch it om my hinne en ik merk it sels. Reflektearje, lit stean skriuwe as âldere oer...
Lees verder