woensdag 12 juni 2019

Met Fokko Bosker op zoek naar de groene specht

Met Fokko Bosker op zoek naar de groene specht
Tekst: Fokko Bosker / Foto's: Dico de Klein en Hans Pietersma Sinds Winnie de Poeh is 'waaibomenweer' een bekend begrip in ons huishouden. Dat is weer waarbij er bijvoorbeeld schuimkoppen op de Tsjûkemar staan, fietsers amper vooruit komen tegen de wind in en bedrijfsvlaggen kapot waaien aan...
Lees verder

Gasconne-koeien per boot naar 'De Wyldlannen'
Winters staan de koeien in de potstal bij bioboer Rik Engels uit Ternaard. Ze worden gehouden als zoogkoeien. Dit in tegenstelling tot de meeste andere pachters die jong(melk)vee komen. Dit sobere ras kan goed van onbemeste graslanden en kruiden eten. Ook de kalveren, ze zijn zelden ziek en geven...
Lees verder

Alle bomen van parkbossen Olterterp en Martenastate in kaart
Een VTA-controle, wat is dat? Een VTA-controle (ook wel Visual Tree Assesment genoemd) is het in kaart brengen van vragen als welke boomsoorten staan waar? Hoe vitaal zijn onze bomen? Hoe zit het met de veiligheid voor onze bezoekers, is er bijvoorbeeld kans op vallende takken? Deze antwoorden...
Lees verder

Herinrichting project 'Swette – De Burd' afgerond!
Landbouw aan de leiding in het Swette-gebied In het Swette-gebied zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de landbouw, maar er is ook zeker rekening gehouden met de belangen voor de natuur wanneer nodig. Zo is It Eilân bij Goaiïngahuzen heringericht: de oostkant als retentiepolder...
Lees verder

Ontdek de waarde van de Huitebuersterbûtenpolder
Eens in de zoveel tijd gaan we op 'excursie' in onze eigen natuurgebieden voor tellingen. Hoe gaat het met gebied en wat groeit/leeft er allemaal en hoeveel? Uiteraard altijd zonder de rust te verstoren. Eind mei was de Huitebuersterbûtenpolder aan de beurt, met als doel het zoeken naar...
Lees verder