vrijdag 12 juli 2019

ensafh: Het Nedersaksisch is een illusie

Het Nedersaksisch is een illusie
Soms kan politiek pragmatisme leiden tot een nieuw geleerd handboek. Ik geloof dat dit aan de hand is met Nedersaksisch in een notendop dat vandaag verschijnt. Het Nedersaksisch is eigenlijk niet een...
Lees verder

Teleks: Studinten leare Aldfrysk op Oxford University
Op de ferneamde universiteit fan Oxford wurdt dizze simmer kolleezje jûn oer it Aldfrysk. Der wurdt kolleezje jûn oer de rol fan Aldfrysk yn Oxford sels, de oerienkomsten tusken it Frysk en Ingelsk,...
Lees verder

Hôtel de ville
Dichter Geart Tigchelaar ûndernimt in fytsreis fan in moanne as fiif, seis troch Europa. Ditkear fytst er tegearre mei de faam. Hy is fan doel om foar Ensafh yn alle lannen dêr't hja komme in...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht Job Degenaar op RIXT
Earste moannegedicht fan Job Degenaar. Sa no en dan docht Unicef tiding oer bernearbeid, dat yn 'e measte lannen ferbean is. Oer de hiele wrâld besjoen wurdt de situaasje stadichoan wol wat...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: Johan Veenstra
We kenne mekaar su langsamerhaan al wear moai wat jaren, Johan Veenstra en ik. Fanmòrren hew ik tegare met fotograaf Tom Coehoorn bij Johan op'e koffy weest om um dêrna te interviewen foar de...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Henk van der Veer
10 juli  – Vandemorgen he'k kollega schriever/dichter/blogger Henk van der Veer uut Sneek op vesite had. Hi'j het me interviewd veur de Frieslaand Post. Lês fierder by Johan Veenstra …...
Lees verder

Aginda 26-07-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters
De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is. Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia. Alle kearen in...
Lees verder