maandag 15 juli 2019

Gemeente Harlingen: Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (hierna : BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Lees verder

Agenda Welstandscommissie 16 juli 2019

Op dinsdag 16 juli 2019 vergadert de lokale welstandscommissie om 9.00 uur in de Groenlandsvaarder, spreekkamer de Ruiter aan de Voorstraat 35.

Lees verder