woensdag 10 juli 2019

Leeuwarder Courant: Hoe ziet de 'wereld' onder de Mercuriusfontein eruit?

Hoe ziet de 'wereld' onder de Mercuriusfontein eruit?
LEEUWARDEN -

De pompen onder de Leeuwarder Mercuriusfontein 'verdronken' eerder deze zomer toen de kelder door een defect was volgelopen. Deze week zijn ze vervangen. De fontein mag weer aan.

Lees verder

Zoutzuur uit REC moet kwart lager

De afvaloven in Harlingen moet de uitstoot van zoutzuur via de schoorsteen beperken tot gemiddeld 5 milligram per kubieke meter rookgas per jaar.

Lees verder

Zorgen bestuur over tekort bij Wetterskip
LEEUWARDEN -

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân maakt zich zorgen over tegenvallers over 2019. Komend najaar zullen er besluiten over vallen.

Lees verder

Dwangsom voor festival Psy-Fi vervallen

De organisator van het festival Psy-Fi in het Leeuwarder recreatiegebied Groene Ster hoeft geen dwangsom van 10.000 euro te betalen.

Lees verder

Tegenwind voor vaarweg Drachten (want Leeuwarden zal niet meerwerken)
GROU -

De gemeente Leeuwarden zal niet meewerken aan een nieuw kanaal voor de vrachtvaart door de Burd bij Grou richting Drachten.

Lees verder

Commentaar: Oude Griekse garde

Griekenland heeft ervoor gekozen de oude garde een nieuwe kans te geven.

Lees verder

Winkeldieven rondgestuurd in appgroepen ondernemers
LEEUWARDEN -

Winkeliers in Leeuwarden delen in WhatsAppgroepen foto's met elkaar van vermeende winkeldieven. De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch op 'het waarschuwingsnetwerk'.

Lees verder

Drachten toch verder met ondergrondse stroomkabels (terwijl het college het niet wil)
DRACHTEN -

Het proces om hoogspanningskabels boven Drachtster woonwijken ondergronds te brengen mag niet worden gestaakt, vindt de gemeenteraad.

Lees verder