woensdag 3 juli 2019

Omrop Fryslân: Lelystêd Airport foarearst noch net iepen yn 2020

Lelystêd Airport foarearst noch net iepen yn 2020
Troch de útspraak fan de Rie fan Steat oer it stikstofbelied rint it fleanfjild fertraging op. Der is noch gjin nije datum bekend makke.
Lês mear oer: Lelystêd Airport foarearst noch net iepen yn 2020.
Lees verder

Frjentsjer earste healefinalist op Iepen FK Jeu de Pelote yn Easterlittens
Yn de earste wedstriid fan de twadde omloop wûn Frjentsjer tiisdei mei 3-8 fan Baard.
Lês mear oer: Frjentsjer earste healefinalist op Iepen FK Jeu de Pelote yn Easterlittens.
Lees verder

Fandalen hawwe opnij taslein op Jeneverpôle
Guon bewenners fan it doarp Easterein hawwe skjin harren nocht,
Lês mear oer: Fandalen hawwe opnij taslein op Jeneverpôle.
Lees verder

Dokkumer Vlaggen Centrale set yn op Oranjeliuwinnen
Oant no ta hat it Nederlânsk alvetal alle fiif wedstriden op it WK wûn en dat is ek foar de Dokkumer Vlaggen Centrale in boppeslach.
Lês mear oer: Dokkumer Vlaggen Centrale set yn op Oranjeliuwinnen.
Lees verder

FNV fiert mei Ljouwerter wyk Bilgaard aksje foar ferheging minimumlean
It minimumlean leit no op 9,50, mar de FNV fynt dat dat 14,00 wêze moat. Woansdeitejûn sil der aksje fierd wurde.
Lês mear oer: FNV fiert mei Ljouwerter wyk Bilgaard aksje foar ferheging minimumlean.
Lees verder

Natuurmonumenten: minder beammen kapje, mear kapt bosk kompensearje
De natuerbeskermingsorganisaasje sil minder beammen kapje. Dêrtsjinoer moat kapt bosk kompensearre wurde.
Lês mear oer: Natuurmonumenten: minder beammen kapje, mear kapt bosk kompensearje.
Lees verder

Laagvliegroutes NEE wiis mei beslút Lelystêd Aiport, mar "overwinning zeker nog niet binnen"
De wurkgroep hopet dat der fan útstel ôfstel komt.
Lês mear oer: Laagvliegroutes NEE wiis mei beslút Lelystêd Aiport, mar "overwinning zeker nog niet binnen".
Lees verder