donderdag 4 juli 2019

Provinsje Fryslân: Nieuwe gedeputeerden en Statenleden geïnstalleerd

Nieuwe gedeputeerden en Statenleden geïnstalleerd

In een bijzondere vergadering van Provinciale Staten van Friesland op woensdag 26 juni, hebben Provinciale Staten het nieuwe college van Gedeputeerde Staten voor de komende vier jaar geïnstalleerd.

Lees verder

30 projecten in Noordoost Fryslân krijgen geld uit Iepen Mienskips Fûns

Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 30 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Lees verder

Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

Lees verder

Brug Dronryp feestelijk geopend

Zaterdag 29 juni opende kersverse gedeputeerde Avine Fokkens samen met Harm Beerda, directeur van Koninklijke Oosterhof Holman, de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp. Bewoners van de zuidzijde ontmoetten de bewoners van de dorpszijde tijdens een gezellige lunch op de brug.

Lees verder

Hemrikkerscharren met uitkijktoren 'Skarrekiker' klaar!

Met de nieuwe uitkijktoren is de natuurinrichting in de Hemrikkerscharren afgerond. Woensdagochtend 3 juli was de feestelijke oplevering van het natuurgebied en de toren. Daarbij werd ook de naam van de toren onthuld: Skarrekiker. Hemrikker-scharren geeft ruimte aan natuur, en aan mensen. Vanaf de uitkijktoren kunnen zij genieten van het uitzicht op het beekdal.

Lees verder

IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Wadden

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 12 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 310.000,- in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.

Lees verder

Snelvaarders Burgumer Mar opgelet!

In verband met wedstrijdzeilen op zaterdag 13 juli 2019 is snelvaren die dag in het snelvaargebied op de Burgumer Mar maar zeer beperkt mogelijk.

Lees verder